LEX ARCHITECTEN BNA LEX VAN DEUDEKOMBUREAUAVGCONTACTNIEUWSPROJECTEN
0537
APPARTEMENTENGEBOUW DEL STATIO
0537_3Dschets.gif

Voorgeschiedenis
Reeds in 2002 heeft HHR contact opgenomen
met de toenmalige eigenaar van de
panden/percelen gelegen aan de
Stationstraat 41-43, 6369 VH Simpelveld.
Kadastraal bekend als gemeente Simpelveld,
Sectie C, nummer 1993 en 1908 samen groot
17 are 83 ca. Deze panden/percelen waren
eigendom van Gorissen Beheer BV te
Simpelveld.
De percelen zijn deels bebouwd met onder
andere een royaal karakteristiek (bouwjaar
ca.1880) mergelgebouw en een
loods/aardappelfabriek.
HHR is samen met Danilith Delmulle Bouw
voornemens op deze locatie nieuwbouw te
realiseren. Gedurende de periode 2002 -
2005 hebben er diverse gesprekken
plaatsgevonden met zowel de verkoper alsook
met de gemeente Simpelveld. Verkoper heeft
altijd te kennen gegeven alle genoemde
percelen/gebouwen in 1 transactie te willen
verkopen. Begin 2005 heeft dit geleid tot
overeenstemming tussen verkoper en HHR
Vastgoed BV. De notariŽle overdracht heeft
reeds plaatsgevonden zodat de benodigde
gronden inmiddels in eigendom zijn van HHR
en Danilith Delmulle Bouw.

Contingent
Honings, Haagen & Romijn heeft in overleg
met LEX-Architecten BNA uit Rotterdam en
Danilith Delmulle Bouw te Etten - Leur de
diverse mogelijkheden bestudeert van de
locatie.
Hierin hebben de kerncijfers van het CBS,
de Parkstadmonitor en de algemene lokale
marktkennis van HH&R uiteraard een
belangrijke rol gespeeld. Tevens is er
rekening gehouden met de financiŽle
haalbaarheid van het project en het
voorkomen van concurrentie met het
Centrumplan.

Er is gebleken dat de ontwikkeling van
appartementen in de gemeente Simpelveld
achter ligt t.o.v. andere parkstad
gemeenten. Dit heeft ertoe geleidt dat een
aantal oud-inwoners van Simpelveld in het
verleden noodgedwongen elders een
appartement hebben gekocht. Om te
voorkomen dat er opnieuw een stroom
inwoners (denk hierbij o.a. aan bewoners
van de wijk Hulsveld) de gemeente verlaten
en de om toenemende vergrijzing het hoofd
te bieden zal een compensatie van het
aantal appartementen wenselijk zijn.
Uiteindelijk hebben bovenstaande punten en
overleg situaties geleidt tot het huidige
ontwerp.FASE: ONTWERP

 
 
 
TYPE
WOONGEBOUW

LOKATIE
SIMPELVELD

IN OPDRACHT VAN
DANILITH DELMULLE BOUW + HHR

STARTDATUM
30 AUGUSTUS 2006