LEX ARCHITECTEN BNA LEX VAN DEUDEKOMBUREAUAVGCONTACTNIEUWSPROJECTEN
0717
DAKOPBOUW TE OVERSCHIE
0717 - Artist impression.jpg

Aan het einde van de jaren '90 is er in
Overschie - Oost een buurtje gebouwd, met
relatief kleine (koop-) woningen in smalle
straatjes. Aan de kopers van deze plannen
werd als optie een dakopbouw aangeboden,
ter vergroting van het aantal beschikbare
kamers. Deze dakopbouw moest passen binnen
de grenzen van de algemene bouwverordening
omdat er geen recent bestemmingsplan
voorhanden was. Effectief betekende dit
dat er op de bovenste bouwlaag nog een
puntkap gebouwd mocht worden met daarin
twee kamers. Gezien de 'kubistische'
vormgeving van de woningen had dit als
resultaat dat er een blokje met een
terugspringende voor- en
achtergevelrooilijn en, in het geval van de
kopwoning, ook nog zijgevelrooilijn, op het
dak gebouwd mocht worden.
Bij de woningen op de koppen van de
straatjes betekende dit dat er effectief
maar een kamer extra bijkwam.
Een van de bezitters van zo'n kopwoning,
onze opdrachtgever, vond de toegevoegde
waarde te klein en heeft ons gevraagd om te
onderzoeken of er toch geen mogelijkheden
voor een grotere dakopbouw waren.
Wij hebben een ontwerp gemaakt waarbij wij
de terugliggende voor- en achtergevel
hebben gerespecteerd, omdat de reeds
gebouwd dakopbouwen van de buren dan in een
lijn aansluiten op die van onze
opdrachtgever. Wij hebben er echter voor
gekozen om de bakopbouw aan de zijgevel
door de rooilijn te laten steken met een
diepte gelijk aan de reeds bestaande (en
ook door de rooilijn stekende) luifel. Dit
levert extra vierkante meters op die een
indeling met twee kamers mogelijk en
rendabel maakt.
Een bijkomend voordeel is dat het balkon
uitkijkt over het plantsoen en niet in de
tuinen en dakopbouwen van de achterburen
die vanwege het geringe stedebouwkundige
profiel nogal dicht op elkaar liggen.

We hebben gekozen voor een uitvoering in
(vergrijzend) Western Red Cedar omdat deze
in de loop van tijd goed zal kleuren bij de
leienbekleding van de reeds bestaande
dakopbouwen.

FASE: ONTWERP

 
 
 
TYPE
UITBREIDING

LOKATIE
OVERSCHIE - OOST

IN OPDRACHT VAN
FAMILIE VAN DE WINDT

STARTDATUM
18 NOVEMBER 2007