LEX ARCHITECTEN BNA LEX VAN DEUDEKOMBUREAUAVGCONTACTNIEUWSPROJECTEN
0819
UITBREIDING WOONHUIS FAMILIE LAAN
0819_gereed_exterieur_links.jpg

In Hillegersberg hebben wij de verbouwing
en uitbreiding van een woning uit de
dertiger jaren afgerond.
De aanbouw wordt gekenmerkt door een
heldere lijn in de keuze voor
ruimtelijkheid en een hoge mate van
transparantie.
De ruimtelijkheid in de bestaande woning
wordt vergroot door het hoogteverschil met
de nieuwbouw waardoor er allerlei
doorzichten dwars door de verschillende
ruimtes mogelijk zijn.
De woning is in oppervlakte met eenderde
toegenomen doordat we de voormalige kelder
als volwaardige leefruimte bij de woning
hebben getrokken.